Company Information

Zenxin Organic Food

https://zenxin.com.my

Location
WHOLESALE CENTRE Suite 01-25, Singapore 110014, Singapore
Industry
Food Production
Company Size
200 employees
Company Description

Contacts @ Zenxin Organic Food

Shin Huey LIM
Deputy General Manager (Commercial)
Zenxin Organic Food
Linda Lim
Retail Assistant
Zenxin Organic Food
Gwyne wong
Business Development Manager
Zenxin Organic Food
Xinyi Lyu
Digital Marketing Intern
Zenxin Organic Food